Departament de Valencià

Foto Concurso

BASES:

 1. Podran participar en aquest concurs els alumnes matriculats al Centre des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat.
 2. S’estableixen tres categories:

  1a Categoria: 1r i 2n d’ESO

  2a Categoria: 3r i 4t d’ESO

  3a Categoria: 1r i 2n de Batxillerat .

 3. Podran presentar-s´hi tants treballs com l’alumne considere oportuns, escrits en prosa en el cas de Secundària i en prosa o en vers si es tracta de 3r, 4rt i Batxillerat. Les composicions en prosa tindran una extensió màxima de tres cares (fulls) i mínima de dos. Els treballs en poesia tindran un mínim de 14 versos.Tots ells es realitzaran mecanografiats a dos espais. La grandària de lletra serà de 11/12 de fonts estàndards com Arial, Times New Roman o Verdana. El tema dels escrits serà lliure.
 4. El termini d’admissió acabarà el 10 de febrer de 2017.
 5. Els treballs es presentaran als professors de Valencià.
 6. Cada escrit s’acompanyarà d’un sobre grapat dins del qual s’especificarà el nom, el pseudònim, el títol i el curs al qual pertany l’alumne. Fora figuraran el pseudònim, el títol i el curs.

PREMIS:

            1a Categoria: 1r Premi prosa.

            2a Categoria: 1r Premi prosa o vers.

            3a Categoria: 1r Premi prosa i 1r Premi poesia.

                        El jurat podrà atorgar les mencions honorífiques que considere oportunes així com declarar deserts els premis establerts.

DECISIÓ DEL JURAT:

 1. Es farà pública el dia 2 de maig de 2017.
 2. Aquesta decisió serà inapel·lable. El Col·legi podrà editar els textos premiats.
 3. El jurat està format per En Pep Aznar i Na Pilar Martínez.